گزارش وضعیت انبار

این گزارش جهت اطلاع از وضعیت کلی انبارها و موجودی کالاهای آن ها استفاده می شود. جهت این کار، با فشردن دکمه “گزارش وضعیت انبار”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مربوطه شامل انبارها، انتخاب کالا، گروه کالایی و دیگر موارد، قادر به مشاهده اطلاعات موجودی کالا در انبار خواهید بود. این اطلاعات شامل شناسه، نام کالا، تعداد، واحد، بخش و انبار مربوطه، نوع، کالای وزنی و وضعیت می باشد.

در انتهای گزارش نیز جمع تعداد کل ردیف های گزارش و تعداد ردیف های انتخاب شده قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: