عملیات انبار

عملیات انبار در واقع انتقال کالا و موجودی های کالا از یک انبار به یک انبار دیگر است. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “عملیات انبار”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این بخش همانند ورود کالاها به فاکتور، کالاهای مورد نظر را به همراه مقدار آن ها در لیست مربوطه وارد می کنیم. سپس با تنظیم تاریخ انتقال، بخش و انبار مبدا و مقصد وتوضیحات مربوطه و در نهایت فشردن دکمه ارسال، عملیات انتقال انجام و حواله و رسید مربوطه نیز چاپ خواهد شد.

در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مربوطه، انتقال های بین انبارها قابل مشاهده، بررسی، چاپ و یا ارسال به فایل خواهند بود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: