تعریف بخش

جهت پیاده سازی ساختار مدون و سهولت در امور انبارداری، نوعی دسته بندی برای انبارها به نام بخش تعریف شده است. در واقع در سیستم، بخش های مختلفی تعریف می شود که هر بخش شامل چندین انبار است. جهت تعریف بخش، در سربرگ “بخش و انبار”، با فشردن دکمه “تعریف بخش”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، نام و شرح مورد نظر را وارد کرده و ثبت می نماییم. جهت مشاهده بخش های تعریف شده، در سربرگ جستحو و انتخاب فیلتر، می توان لیست بخش های مورد نظر را مشاهده، ویرایش و یا حذف نمود و یا آن ها را چاپ و خروجی اکسل نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: