تعدیل سطوح

همانگونه که در قسمت "تعریف کالا" اشاره شد، یک کالا می‌تواند شامل سطوح مختلفی باشد و در سیستم می‌توان کالا را به همراه تمامی سطوح آن‌ها تعریف نمود. به طور مثال، شکلات می‌تواند در سطح پایه با واحد "عدد" باشد، حال اگر در فروشگاه شکلات به صورت بسته (مثلا در هر بسته 10 عدد شکلات وجود دارد) نیز فروخته شود، در سیستم می‌توان سطح بسته را نیز برای شکلات با بارکد مختص آن ثبت نمود. همچنین سطوح دیگر نظیر کارتن و ... نیز می‌توان به همین ترتیب در سیستم ثبت نمود.

حال فرض کنید در انبار خروجی کالا 5 عدد شکلات و 2 بسته شکلات با مشخصات ذکر شده وجود داشته باشد. اگر 8 عدد شکلات از انبار خروجی فروخته و خارج شده باشد، در واقع 5 عدد شکلات فله فروخته شده و یک بسته نیز باز شده و سه عدد از آن بسته شکلات نیز فروخته شده است و حال یک بسته شکلات و 7 عدد شکلات فله باقی مانده است. اما اتفاقی که در سیستم با ثبت فاکتور فروش با توجه به بارکد متفاوت سطح عدد و بسته شکلات می‌افتد، از تعداد شکلات فله 8 عدد کم می‌شود و تعداد بسته شکلات دست نخورده می‌ماند، یعنی در واقع تعداد شکلات فله 3- و تعداد بسته شکلات 2 عدد می‌شود.

برای حل این مشکل، ویژگی تعدیل سطوح تعبیه شده است. تعدیل سطوح جهت تبدیل سطوح یک کالا در انبارها به کار می‌رود و همانند باز کردن بسته شکلات و فروش آن به صورت فله ای عمل می کند. در مثال ذکر شده با تعدیل سطح یک بسته از شکلات در سیستم، یک واحد از بسته شکلات کم شده و 10 عدد به تعداد شکلات فله افزوده می‌شود و مقدار شکلات در انبار خروجی به 7 عدد شکلات فله و یک بسته شکلات خواهد رسید.

جهت تعدیل سطوح کلا، در سربرگ "بخش و انبار"، با فشردن گزینه "تعدیل سطوح"، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب کالا، بخش و انبار مورد نظر و فشردن دکمه "جستجو"، موجودی کالا در انبار مربوطه نمایش داده خواهد شد. همانطور که مشاهده می شود، کالاهای با موجود منفی نیز با رنگ "زرد" نمایش داده شوده است. جهت تعدیل سطوح، سطح کالای مبدا را از لیست انتخاب کرده، در قسمت "مقدار جهت تبدیل"، تعداد کالا در سطح مبدا (مثلا بسته) را وارد نموده و در قسمت "تبدیل به واحد" واحد مقصد را مشخص می کنیم. در نهایت با فشردن دکمه "تبدیل سطوح" تبدیل سطح مورد نظر با توجه به تعداد تعریف شده در قسمت "تعریف کالا" انجام می شود. توجه داشته باشید تبدیل سطوح از هر سطحی از کالا به سطح دیگر آن قابل انجام است. به طور مثال، در شکلات ذکر شده علاوه بر فله کردن بسته شکلات، می توان مقدار فله شکلات را به بسته تبدیل نمود.

در سربرگ "جستجو"، می توان گزارش های تبدیل سطوح ثبت شده در سیستم را مشاهده نمود. این کار با انتخاب فیلتر کالا، بخش و انبار و بازه زمانی مورد نظر امکان پذیر است. در نهایت می توان گزارش مربوطه را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: