گزارش تراکنش های دستگاه کارتخوان

در این بخش، می توانید تراکنش هایی که از طریق دستگاه کارتخوان صورت گرفته است، را مشاهده نمایید. با فشردن دکمه “گزارش تراکنش های دستگاه کارتخوان” پنجره مربوطه به نمایش درخواهد امد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای کارتخوان، بانک، صندوق، صندوقدار، شماره فاکتور فروش، 4 رقم آخر کارت شخص، محدوده زمانی، محدوده قیمتی و شماره پیگیری تراکنش می توانید تراکنش های مورد نظر را مشاهده کنید. توجه داشتید که استفاده از فیلتر 4 رقم آخر کارت و شماره پیگیری تنها در صورتی قابل استفاده است که مبلغ به دستگاه کارتخوان ارسال شده باشد و تراکنش کارتخوان به صورت دستی ثبت نشده باشد.

اطلاعات تراکنش ها شامل شناسه، کارتخوانی که پرداخت از طریق آن انجام شده، بانک متصل به کارتخوان، صندوق و صندوقداری که پرداخت کارتخوان را انجام داده، شماره پیگیری، مبلغ و تاریخ تراکنش می باشد.

در پایین گزارش، جمع مبالغ کل تراکنش ها و تراکنش های انتخاب شده نمایش داده می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: