تعریف دستگاه های کارتخوان

این بخش جهت تعریف دستگاه های کارتخوان متصل به صندوق های فروش، طراحی شده است. با فشردن دکمه “تعریف دستگاه کارتخوان”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این پنجره، نام دستگاه کارتخوان (که انتخابی شماست و هر نامی می تواند باشد)، شرکت ارائه دهنده، حساب بانکی متصل به کارتخوان، شماره ترمینال دستگاه، صندوق دارای این دستگاه کارتخوان، نوع ارتباط (پورت سریال و یا شبکه) و با توجه به انتخاب نوع ارتباط، پورت سریال، بدریت، پورت tcp/ip و ip و همچنین توضیحات مربوطه به این دستگاه را مشخص می نماییم و در نهایت با ثبت آن، دستگاه کارتخوان در سیستم ثبت و شناسایی خواهد شد.

در سربرگ جستجو خواهید توانست با انتخاب فیلترهای مناسب، دستگاه های مورد نظرتان را جستجو و ویرایش و یا حذف نمایید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: