تعریف بانک

بانک در نرم افزار در واقع حساب همسان و هماهنگ با یک حساب بانکی است که در نرم افزار تعریف می شود و تراکنش های حساب بانکی همسو با تراکنش های بانک در نرم افزار است. جهت تعریف بانک، در سربرگ بانک، با فشردن دکمه “تعریف بانک” پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، نام بانک، نوع حساب، شماره حساب، شماره کارت عابر بانک، شماره شبای حساب، فرد صاحب حساب، شعبه، کد شعبه، تلفن شعبه، آدرس شعبه، حداقل و حداکثر موجودی و پذیرش مقدار منفی را مشخص کرده و ثبت نمایید.

در بخش جستجو نیز می توانید با انتخاب فیلترهای مناسب بانک های مورد نظر را جستجو، ویرایش و یا حذف نمایید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: