انتقالات بانکی

انتقالات بانکی شامل دو نوع “انتقال از بانک به صندوق” و “انتقال بین بانک ها” است و شامل انتقالاتی است که کاربر در نظر دارد بین بانک و صندوق و یا بانک و بانک انجام دهد. در ادامه هر یک را بررسی می نماییم.

جهت انتقال از بانک به صندوق دکمه مربوطه را در سربرگ بانک می زنیم که پنجره مربوطه به صورت زیر باز خواهد شد:

 

در اینجا، بانک مبدا، شماره سند رسید بانکی، صندوق مقصد، مبلغ، تاریخ و توضیحات را وارد کرده و با فشردن دکمه انتقال، عملیات صورت می پذیرد. در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مناسب، می توان لیست تراکنش های این بخش را مشاهده و بررسی نمود.

لازم به یاد آوری است که تراکنش های مالی پس از انجام قابل حذف و یا ویرایش نیستند، لذا تراکنش ها در بخش جستجو قابل حذف و یا ویرایش نیستند.

جهت انتقال بین بانک ها، با فشردن دکمه مربوطه در سربرگ بانک پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، بانک مبدا، شماره سند رسید، بانک مقصد، شماره قبض رسید، مبلغ، تاریخ و توضیحات مربوطه را وارد کرده و انتقال را انجام می دهیم. در سربرگ جستجو نیز می توان با انتخاب فیلترهای مناسب، تراکنش های مورد نظر را مشاهده و بررسی نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: