لیست فاکتورها

در این بخش، قادر خواهید بود فاکتورهای ثبت شده در اپلیکیشن را مشاهده کنید. جهت این کار، در صفحه اصلی با فشردن دکمه لیست فاکتورها، صفحه مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در قسمت بالای صفحه، تعداد فاکتورهای ثبت شده را مشاهده می کنید. در هر ردیف از فاکتورها، شناسه، نوع، شخص مربوطه، تاریخ و توضیحات فاکتور نمایش داده می شود. همچنین در سمت چپ هر یک از ردیف ها، دکمه حذف وجود دارد که می توانید فاکتور ثبت شده را حذف نمایید.

در بالا سمت چپ صفحه، دکمه "حذف همه فاکتورها" وجود دارد که با زدن آن تمامی فاکتورهای ثبت شده حذف می گردد. توجه کنید که پس از انتقال فاکتورها به نرم افزار اصلی، باید همه فاکتورهای اپلیکیشن را حذف نمایید تا در انتقال بعدی فاکتورها، دوباره در نرم افزار اصلی ثبت نشوند. بنابراین پس از انتقال موفقیت آمیز فاکتورها به نرم افزار اصلی، حتما دکمه "حذف همه فاکتورها" را بزنید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: