فاکتور ضایعات

فاکتور ضایعات جهت کالاهای ضایعاتی و غیرقابل استفاده در چرخه فروش استفاده می شود. این کالاها یا کلا غیر قابل استفاده هستند و دور انداخته می شوند و یا قابل فروش به قیمت پایین تر هستند.

جهت ثبت فاکتور ضایعات در سربرگ "امانی و ضایعات" در بخش "ضایعات"، بر روی فاکتور ضایعات کلیک کرده و پنجره مربوطه به صورت زیر باز خواهد شد:

 

ابتدا شخص خریدار ضایعات و تاریخ را مشخص نموده و در ادامه انبار ضایعاتی که کالاهای این فاکتور مربوط به آن خواهند بود را انتخاب می کنیم. توجه فرمایید تا زمانی که انبار ضایعات را مشخص نکرده ایم، قادر به افزودن کالاها به فاکتور نیستیم و پس از افزودن اولین کالا به فاکتور، "قسمت انبار و بخش ضایعات" غیرقابل ویرایش خواهند شد، زیرا این ثبت این فاکتور و عملیات انبار بر روی یک انبار اعمال خواهد شود.

در ادامه با افزودن کالاها از طریق کلید واژه و بارکد، اطلاعات کالاها در قسمت لیست کالاها نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نام کالا، تعداد، واحد کالا، قیمت واحد خرید و قیمت نهایی خرید می باشد.

همچنین در این فاکتور به جای تخفیف فاکتور، کاهش قیمت فاکتور داریم که می تواند به صورت درصدی و یا مقدار ثابت باشد. در صورتی که کالای ضایعاتی کاملا دور ریختنی باشد و هیچ وجهی بابت آن دریافت نشود، مقدار کاهش قیمت 100 درصد خواهد بود، در غیر این صورت با وارد کردن مقدار کاهش قیمت، جمع نهایی ضایعات محاسبه می گردد.

بقیه موارد نظیر کرایه و دریافت وجه همانند فاکتور فروش خواهد بود. در نهایت با نهایی کردن فاکتور ضایعات، کالاهای ضایعاتی از انبار انتخاب شده خارج  و مبلغ نهایی ضایعات به صندوق جاری واریز می گردد.

همچنین جستجو، خروجی گرفتن فاکتور و سایر موارد همچون فاکتور فروش خواهد بود و جهت اطلاعات بیشتر می توانید به بخش معامله و فاکتور فروش مراجعه نمایید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: