فاکتورهای امانی

فاکتورهای امانی فاکتورهایی هستند که در آن عملیات تبادل کالا صورت می‌گیرد، اما در زمان تبادل کالا، پولی رد و بدل نمی شود و تراکنش مالی و تسویه آن با فاصله زمانی صورت می‌گیرد. در واقع، کالا به صورت امانت در اختیار گیرنده قرار می گیرد و گیرنده پس از فروش آن کالا، وجه کالای امانی را پرداخت و تسویه می کند.

جهت دسترسی به فاکتورهای امانی، در سربرگ "امانی و ضایعات" در نوار ابزار، در بخش "امانی"، فاکتورهای امانی را مشاهده می کنید که شامل موارد زیر است:

• فاکتور امانی پرداختنی: در این فاکتور، کالا از طرف ما به صورت امانت نزد مشتری قرار می گیرد و در اینجا کالا امانی پرداختنی است و مشتری پس از یک بازه زمانی، تسویه را انجام می دهد. کارکرد این فاکتور بسیار شبیه فاکتور فروش است.

• امانی پرداختنی برگشتی: فرض کنید کالایی به صورت امانی از طرف ما نزد مشتری قرار گرفته و به هر دلیلی از قبیل فروش نرفتن کالا، خرابی و ... مشتری قصد مرجوع کردن آن را دارد. در این حالت، از فاکتور امانی پرداختنی برگشتی استفاده می شود. کارکرد آن شبیه فاکتور برگشت از فروش است.

• فاکتور امانی دریافتنی: در این فاکتور، کالای فروشنده و تامین کننده، به صورت امانی نزد ما قرار گرفته و کالای مورد نظر امانی دریافتنی است و ما پس از یک بازه زمانی، تسویه را انجام می دهیم. کارکرد آن بسیار شبیه فاکتور خرید است.

• امانی دریافتنی برگشتی: فرض کنید کالایی به صورت امانی از طرف تامین کننده و فروشنده نزد ما قرار گرفته و به هر دلیلی از قبیل فروش نرفتن کالا، خرابی و ... ما قصد مرجوع کردن آن را داریم. در این حالت، از فاکتور امانی دریافتنی برگشتی استفاده می کنیم. کارکرد آن شبیه فاکتور برگشت از خرید است.

ابتدا فاکتور امانی پرداختنی را بررسی کرده و سپس به بررسی دیگر فاکتورها می پردازیم. با فشردن دکمه "فاکتور امانی پرداختنی" پنجره مربوطه باز می شود که به صورت زیر است:

 

همانند فاکتور فروش، موارد شامل دریافت کننده (مشتری)، تاریخ، ورود کالا با کلید واژه و یا بارکد، تخفیف فاکتور و کرایه را وارد می کنیم. تفاوت اصلی آن با فاکتور فروش، در قسمت ارسال کالا و تسویه آن است. همان طور که در تصویر نیز مشاهده می شود، پس از وارد کردن کالاها، تنها دکمه "ارسال کالا" فعال است. با فشردن آن، عملیات تبادل کالا در سیستم ثبت می شود و کالاهای فاکتور با مشخصات مربوطه برای مشتری ارسال می شود، ولی هنوز تراکنش مالی صورت نگرفته است. البته تراکنش مالی کرایه به دلیل آن که در زمان "ارسال کالا" صورت می گیرد، در سیستم ثبت می گیرد.

در زمان تسویه فاکتور و هنگامی که مشتری وجه فاکتور را پرداخت نمود، جهت ثبت تراکنش مالی به سربرگ "جستجو" مراجعه کرده و فاکتور مورد نظر را پیدا می کنیم که به صورت زیر است:

 

همان طور که مشاهده می شود، وضعیت فاکتور انتخاب شده به صورت "کالا ارسال شده" است و هنوز تسویه نهایی صورت نگرفته است. با دوبار کلیک بر روی آن سربرگ اصلی فاکتور باز شده که به صورت زیر است:

 

همان طور که مشاهده می شود، دکمه "ارسال کالا" و بخش "کرایه" غیرفعال است، زیرا که قبلا تبادل کالا و تراکنش کرایه صورت گرفته است. در اینجا تنها می توان تخفیفات فاکتور و شرح فاکتور را تغییر داد. در نهایت جهت تسویه فاکتور، با فشردن دکمه "تسویه فاکتور" پنجره پرداخت پیشرفته باز خواهد شد و قادر خواهید بود تسیویه مالی را از طریق نقدی، کارت خوان، چک، اعتباری و یا اقساط انجام دهید.

در نهایت پس از تسویه فاکتور، در قسمت جستجو، وضعیت فاکتور به حالت "تسویه نهایی" تغییر خواهد کرد.

در فاکتورهای امانی دیگر نیز همانند امانی پرداختی، ابتدا تبادل کالاها و کرایه صورت می گیرد و سپس در زمان تسویه، تراکنش مالی فاکتور صورت می گیرد و مراحل تبادل کالا و تسویه فاکتور به همین صورت است. روند کار با هر یک از فاکتورهای امانی، با توجه به کارکرد آن ها همانند فاکتورهای برگشت از فروش، خرید و برگشت از خرید خواهد بود. لذا با توجه به توضیحات داده شده در قسمت فاکتورهای خرید و فروش و برگشتی آن، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به فاکتورهای آن قسمت مراجعه کنید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: