امانی و ضایعات

در این بخش به بررسی فاکتورهای امانی، فاکتور ضایعات و گزارش های مربطه خواهیم پرداخت. جهت دسترسی به آیتم های این بخش، در صفحه اصلی از منوی ابزار، سربرگ امانی و ضایعات را انتخاب کنید.

با ما همراه باشید.