گزارش تفصیلی اشخاص

در گزارش تفصیلی اشخاص قادر خواهید بود کلیه تراکنش های مالی مربوط به فرد مورد نظر را مشاهده و بررسی نمایید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “گزارش تفصیلی اشخاص”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مربوطه شامل شخص و محدوده زمانی، لیست تراکنش های فرد مورد نظر به دست خواهد آمد. این اطلاعات شامل شناسه، نام شخص، نوع شخصیت، شخص واریزکننده/ذی  نفع (طرف حساب)، بابت، نوع انتقال، مبلغ و تاریخ تراکنش است.

در پایین گزارش جمع دریافت ها، پرداخت ها و مانده حساب محاسبه و نمایش داده شده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: