تعریف گروه های کاربری

هر یک از کاربران در دسته بندی هایی به نام گروه های کاربری قرار می گیرند. این گروه های کاربری جهت مدیریت، تنظیمات سطوح دسترسی و ... به کار می روند. یک کاربر می تواند عضو چندین گروه کاربری باشد. جهت تعریف گروه های کاربری با فشردن دکمه مربوطه در سربرگ “اشخاص و کاربران”، پنجره مربوطه باز می شود که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، عنوان گروه کاربری، وضعیت و توضیحات مربوطه را وارد کرده و ثبت می نماییم. با رفتن به سربرگ “لیست گروه های کاربری”، گروه های کاربری قابل مشاهده، ویرایش و یا حذف هستند. همچنین می توان آن ها را چاپ و یا خروجی فایل نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: