تعریف شخص

در نرم افزار جهت صدور فاکتور، انبارداری و ... نیاز است اشخاص مربوطه اعم از حقیقی و حقوقی را در سیستم تعریف نمود. جهت این کار، با فشردن دکمه “تعریف شخص” در سربرگ “اشخاص و کاربران”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت نوع شخصیت (حقیقی یا حقوقی)، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولید، جنسیت، کد ملی، شاره شناسنامه، کد اقتصادی، سقف اعتبار (بیشترین مقدار بدهکاری به سیستم)، سطح قیمت،ارسال و عدم ارسال پیامک (جهت استفاده در اپلیکیشن پیشگام موبایل)، نوع فعالیت، استان، شهر، کد پستی، آدرس و تلفن ها را وارد کرده و ثبت کنید. همچنین می توانید تصویر افراد را نیز در سیستم نگهداری کنید که با فشردن دکمه درج تصویر، این کار انجام خواهد شد.

در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای دلخواه، می توانید کاربران مورد نظر خود را جستجو کرده و مشاهده، ویرایش و یا حذف نمایید و یا لیست مورد نظر را چاپ و یا ارسال به فایل نمایید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: