گزارش اسناد اعتباری سررسیددار

در این گزارش، قادر خواهید بود از تمامی اسناد اعتباری ثبت شدهدر سیستم اعم از چک، اقساط و بستانکاری/ بدهکاری اعتباری گزارش گیری کنید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “گزارش اسناد اعتباری سررسیددار” پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا با انخاب فیلترهای بابت، شخص، نوع پرداخت، وضعیت سیستم و محدوده زمانی و فشردن دکمه جستجو اطلاعات اسناد اعتباری نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نوع، نوع انتقال، مبلغ، شخص، نوع و شماره فاکتور، تاریخ سررسید و وضعیت پرداخت می باشد.

همچنین در پایین گزارش، جمع بستانکاری، بدهی و جمع کل نمایش داده شده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: