مدیریت چک

این بخش جهت مدیریت و انجام عملیات روی چک می باشد. جهت انجام آن، در سربرگ “اسناد اعتباری”، با فشردن دکمه “مدیریت چک”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای دلخواه، چک های مورد نظر ثبت شده در سیستم به نمایش در می آید. این اطلاعات شامل شناسه، نوع چک، نام بانک، شماره حساب چک، طرف حساب، صاحب حساب، مبلغ، وصول شده، تاریخ و آخرین وضعیت چک می باشد.

در پایین لیست چک ها، دکمه های پاس کردن، ثبت کسری موجودی، برگشت زدن، به حساب گذاشتن و خرج چک وجود دارد.  این دکمه ها با توجه به وضعیت چک، فعال و یا غیرفعال می شوند.به طور مثال، برای چک های پاس شده، همه دکمه ها غیرفعالند، برای چک های پرداخت شده، تنها دکمه “پاس کردن”و "ثبت کسری موجودی" فعال است و برای چک های دریافت شده همه دکمه ها فعال هستند.

با فشردن دکمه “پاس کردن”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در قسمت بالا، مشخصات چک قابل مشاهده است. در پایین آن، فرد پاس کننده، تاریخ پاس، واریز آن به بانک و صندوق مربوطه، شاره سند و توضیحات آن را وارد کرده و تایید می کنیم. با این کار تراکنش مالی انجام شده و چک مربوطه تبدیل به وجه نقدی می شود.

با فشردن دکمه “ثبت کسری موجودی چک دریافتی”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در قسمت کسری موجودی چک، می‌توان مبلغی از چک در حساب را که موجود است، برداشت نموده و در ازای مابقی مبلغ، گواهی کسری موجودی چک صادر می‌گردد که به عنوان باقیمانده چک در سیستم ثبت می‌گردد. در این جا، مبلغ قابل وصول چک، فرد پاس کننده، بانک یا صندوق منتخب جهت واریز وجه چک، شماره سند و توضیحات مربوطه را وارد نموده و تایید را می‌زنیم. با این کار، مبلغ قابل وصول از مبلغ کل چک کسر شده و کسری چک به عنوان باقیمانده چک در سیستم ثبت می‌شود که در نهایت می‌توان با پاس کردن چک، باقیمانده چک را نیز وصول کرد.

با فشردن دکمه “برگشت زدن چک”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، فردی که برگشت زدن را ثبت کرده، بانک و شعبه (بانک و شعبه ای که برگشت زدن در آن ثبت شده است) و توضیحات مربوطه را وارد کرده و تایید می نماییم. با انجام این کار، “برگشت زدن چک” در تاریخچه آن ثبت می شود، اما هیچ تراکنش مالی صورت نمی گیرد.

با فشردن دکمه “به حساب گذاشتن چک دریافتی”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، شخص پاس کننده چک، تاریخ پاس، حساب بانکی که پول به ان حساب ریخته می شود، شماره سند رسید بانکی و توضیحات مربوطه را وارد کرده و تایید می نماییم. با این کار، چک مورد نظر به وجه نقدی تبدیل شده و این وجه به حساب مورد نظر ریخته خواهد شد.

با فشردن دکمه “تاریخچه چک”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، تمامی عملیات مربوط به چک ثبت شده و قادر خواهید بود آن ها را مشاهده، چاپ و یا خروجی فایل کنید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: