مدیریت بدهکاری/بستانکاری اعتباری

در این بخش، قادر هستید بستانکاری/بدهکاری اعتباری (نسیه)  های ثبت شده در سیستم را مشاهده و مدیریت کنید و بر روی آن ها عملیات انجام دهید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “مدیریت بستانکاری/بدهکاری اعتباری”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مناسب، اطلاعات بستانکاری/بدهکاری اعتباری های ثبت شده در سیستم نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نوع انتقال، مبلغ، وصول شده، شخص، نوع و شماره فاکتور، تاریخ سررسید و وضعیت پرداخت آن است. با انتخاب هر یک از ردیف های گزارش و با توجه به

وضعیت آن، دکمه “دریافت/پرداخت”، فعال خواهد شد. با فشردن این دکمه، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در قسمت مشخصات، اطلاعات کلی بستانکاری/ بدهکاری اعتباری مورد نظر نمایش داده می شود. در پایین آن، با وارد کردن مبلغ، پرداختی به بانک و یا صندوق، شماره قبض و توضیحات مربوطه و ثبت آن، این سند اعتباری تسویه می گردد و در سیستم به وجه نقد تبدیل می گردد. لازم به توضیح است چنانچه مبلغ تسویه کمتر از مبلغ کل اعتباری باشد، مقدار باقیمانده به عنوان سند اعتباری باقی می‌ماند و در زمان دیگر قادر به تسویه کامل خواهید بود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: