مدیریت اقساط

در این قسمت، قادر خواهید بود اقساط دریافتی و پرداختی ثبت شده در سیستم را مشاهده و عملیات مربوطه را بر روی آن ها انجام دهید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “مدیریت اقساط”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، با انتخاب فیلترهای مناسب اطلاعات اقساط ثبت شده در سیستم قابل مشاهده خواهد بود. این اطلاعات شامل شناسه، نوع قسط، طرف حساب اقساط، مبلغ خام اقساط، تعداد و تاریخ شروع اقساط، فاصله زمانی اقساط به ماه، تعداد ماه تنفس، سود اقساط (سود سالانه) مبلغ نهایی، مبلغ هر قسط و وضعیت کنونی اقساط می باشد. با انتخاب هر یک از ردیف ها و با توجه به وضعیت اقساط، دکمه های پرداخت قسط و یا پرداخت تمام اقساط فعال می شود.

با فشردن دکمه “پرداخت قسط”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در قسمت مشخصات اقساط، اطلاعات اقساط انتخاب شده نمایش داده شده است. جهت ثبت قسط، مبلغ قسط، تاریخ دریافت، واریز به بانک یا صندوق، شماره سند و توضیحات مربوطه را وارد کرده و تایید می نماییم. با ثبت این قسط، این قسط در سیستم به وجه نقد تبدیل می گردد.

گزینه “پرداخت تمام اقساط” نیز همانند پرداخت قسط می باشد، با این تفاوت که در این حالت تمامی اقساط باقیمانده یکجا پرداخت شده و اقساط تسویه می گردد و کل اقساط در سیستم به وجه نقد تبدیل می گردد.

با فشردن دکمه “لیست وضعیت اقساط” نیز پنجره مربوطه به صورت زیر باز خواهد شد:

 

در این پنجره، قسط بندی های اقساط مورد نظر و وضعیت هر قسط و اطلاعات کلی اقساط قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: