ویژگی‌ها

بانک، صندوق و کارتخوان

بانک، صندوق و کارتخوان
تعریف انواع بانک، کارتخوان، صندوق، انجام عملیات بانکی و صندوقداری و تهیه گزارش‌های تفصیلی بانک‌ها و صندوق‌ها
ادامه

تعریف انواع کالا و خدمات

تعریف انواع کالا و خدمات
تعریف انواع کالا با انواع سطوح با بارکدهای مختلف در گروه‌های سفارشی به همراه گزارش‌های کاردکس، نقطه سفارش، موجودی و تغییر دسته‌ای کالا
ادامه

ثبت انواع فاکتور

ثبت انواع فاکتور
ثبت و مدیریت انواع فاکتور فروش، خرید، برگشت از فروش و خرید، پیش‌فاکتور و سفارش‌ها به همراه گزارش‌گیری تفصیلی
ادامه

ثبت چک و انجام عملیات چک

ثبت چک و انجام عملیات چک
امکان ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی به همراه عملیات آن اعم از پاس کردن، برگشت زدن، کسر موجودی، به حساب گذاشتن و ... به همراه گزارش‌های تفصیلی مربوطه
ادامه

تعریف بخش، انبار و انبارداری

تعریف بخش، انبار و انبارداری
امکان تعریف بخش‌های مختلف و انبارهای دسته‌بندی شده در هر بخش، عملیات انبارداری و گزارش‌های انبار اعم از موجودی انبار و گزارش‌های تفصیلی گردش انبار
ادامه